ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 17 – 19 ΜΑΙΟΥ 2024
AXIOS RUNNING FESTIVAL

KIDS’ ATHLETICS (17/05 έως 19/05/2024)
Πρόγραμμα αθλητικών κινητικών και λειτουργικών δεξιοτήτων, σχεδιασμένο από την παγκόσμια Ομοσπονδία Στίβου WORLD ATHLETICS, για παιδιά έως 12 ετών.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ
Διοργάνωση παραδοσιακού προσφυγικού πανηγυριού περιοχών Μικράς Ασίας, Πόντου, Θράκης, με ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας (Traditional Food Festival). Παράλληλη εκδήλωση παραδοσιακών χορών με συμμετοχή των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Χαλκηδόνος

● AXIOS GREEN FORUM 
Προκλήσεις και ευκαιρίες βιώσιμου αθλητικού τουρισμού. Κοινωνικο-οικονομικός αντίκτυπος, στόχοι ανάπτυξης και στρατηγική για πράσινες διοργανώσεις με επίκεντρο την περιβαλλοντική εταιρική κοινωνική ευθύνη.

– Ενότητα 1: Αθλητικές Διοργανώσεις και Αθλητικός Τουρισμός σε ένα Βιώσιμο Μέλλον.
– Ενότητα 2: Στρατηγικές και Καλές Πρακτικές Διεξαγωγής Πράσινου Μαραθωνίου.
– Ενότητα 3: Περιβαλλοντική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Χορηγών

● ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (Axios Running Festival – Green Μarathon)
Kαθαρισμοί δρόμων και περιοχών τέλεσης των εκδηλώσεων και των αγωνιστικών διαδρομών της διοργάνωσης. Πλήρης ανακύκλωση της υλικοτεχνικής υποδομής της διοργάνωσης. Περιορισμός Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος με σειρά ενεργειών, δράσεων και προμηθειών