Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Στα πρότυπα των μεγάλων δρομικών διοργανώσεων το AXIOS RUNNING FESTIVAL θα αποτελεί για τους συμμετέχοντες μία πολυήμερη εμπειρία, που με βασικό άξονα τον αθλητισμό και τη συμμετοχή τους σε κάποιον από τους δρόμους του αγωνιστικού προγράμματος, θα παρέχει την ευκαιρία για ποιοτικό τουρισμό με παράλληλη συμμετοχή σε περιβαλλοντικές δράσεις, πολιτισμικά δρώμενα και εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα και προσφοράς.

Το πλήρες πρόγραμμα της διοργάνωσης θα παρέχει επίσης σημαντικές ευκαιρίες εμπορικής και τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής καθώς και προβολής και αναγνωρισιμότητας των χορηγών και των θεσμικών και εθελοντικών υποστηρικτών της.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

● Το AXIOS RUNNING FESTIVAL θα τοποθετηθεί στο Δρομικό Αθλητικό στερέωμα ως ένα αθλητικό – κοινωνικό γεγονός με συγκεκριμένη «ταυτότητα» και σταθερή ημερομηνία διεξαγωγής, ώστε να παρέχει την ευκαιρία για ποιοτικό αθλητικό τουρισμό με παράλληλη συμμετοχή σε κοινωνικά δρώμενα.

● Θα διεξάγεται σύμφωνα με τους κανονισμούς Διεξαγωγής Αγώνων της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας World Athletics σε διαδρομές που φέρουν την επίσημη πιστοποίηση της.

● Θα διεξάγεται κάθε πρώτη Κυριακή του Απριλίου.

● Θα αποτελεί διήμερη πολύπλευρη εμπειρία.

● Θα χαρακτηρίζεται αθλητικό, πολιτιστικό, κοινωνικό, τουριστικό και ιδιαίτερα ιστορικό γεγονός.

● Το αγωνιστικό πρόγραμμα θα καλύπτει όλες τις κατηγορίες των αθλουμένων και όλες τις ηλικίες. Πρωταθλητές-τριες, δρομείς κάθε ηλικίας και αγωνιστικού επιπέδου θα συμμετέχουν στη μεγάλη αθλητική και κοινωνική γιορτή.

● Θα διαθέτει υψηλού επιπέδου πρόγραμμα παράλληλων εκδηλώσεων, κοινωνικού, οικολογικού και πολιτιστικού χαρακτήρα που θα αναδεικνύουν το Δήμο Χαλκηδόνος και την περιοχή εν γένει ιστορικά, τουριστικά και πολιτιστικά.

● Με όχημα την ποιότητα της διοργάνωσης συνολικά, υλοποιείται το κοινωνικό έργο της δημοτικής αρχής, της ενθάρρυνσης του κοινού για συμμετοχή σε δρώμενα τα οποία αποδεδειγμένα συμβάλλουν στη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και του επιπέδου ευτυχίας των πολιτών.

● Με οργανωτική φιλοσοφία την υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών ασφάλειας και υποστήριξης συμμετοχής προς τους δρομείς κάθε ηλικίας και αγωνιστικής κατάστασης και την παροχή προς αυτούς άρτιων πακέτων συμμετοχής, θα καταστεί διοργάνωση υψηλού επιπέδου, ώστε η αίσθηση των συμμετεχόντων πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση της εμπειρίας τους, να είναι άριστη.