ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΙΛΙΟΥ

ΑΓΩΝΑΣ 1 ΜΙΛΙΟΥ AXIOS SOCIAL FAMILY MILE

Οικογενειακός Δρόμος Υγείας & Δυν. Βαδίσματος 1ος Μιλίου | Κυριακή 19 Μαΐου, Ώρα: 12:00
Αφετηρία: Δ.Α.Κ Γέφυρας (Κλειστό Γυμναστήριο)
Περιγραφή της διαδρομής: Η Αφετηρία του Οικογενειακού Δρόμου Υγείας και Δυναμικού βαδίσματος βρίσκεται στο Δ.Α.Κ Γέφυρας. Μετά την εκκίνηση οι δρομείς διατρέχουν την οδό Νέου Σταθμού. Κατόπιν στρίβουν αριστερά κινούμενοι επί της παλαιάς Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης –Ευζώνων προς το σημείο τερματισμού, στο Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων.
Τερματισμός: Στρατιωτικό Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων (Τοψιν)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε την προκήρυξη.

Σταθμοί Υποστήριξης - Τροφοδόσιας

Διαβάστε την προκήρυξη.